Alle går over en roulette sirkel og en roulette liste selv om en essensiell spiller alltid legger høydepunktet på roulette odds. Roulette beredskap konkluderer tydelig en sjanse til å vinne eller tape. Å satse i roulette har en risiko, og en forbedret vi vet at en beredskap er en forbedret vi kan ta risikoer.

På grunn av et uforholdsmessig forhold mellom amerikansk og europeisk roulettehjul, er en beredskap noe forbedret i en sistnevnte. Den amerikanske roulette-sirkelen har 38 spor mens en europeisk sirkel har 37 spor. Dette skyldes en deltagelse av 00 i et amerikansk hjul. Bolighjørnet i en amerikansk sirkel er 5,26% sammenlignet med 2,70% i et europeisk hjul.

Neste gitt er en sammenligning av beredskap mellom amerikansk og europeisk roulettehjul.

  • For en virkelig gamble er en beredskap i en amerikansk sirkel 2,63% og i en europeisk sirkel 2,70%. Betalingen er 35 til 1.
  • For en egen gamble er en beredskap i en amerikansk sirkel 5,26% og i en europeisk sirkel 5,40%. Betalingen er 17 til 1.
  • For et reisespill er en beredskap i en amerikansk sirkel 7,89% og i en europeisk sirkel 8,10%. Betalingen er 11 til 1.
  • For en blokkmatch er en beredskap i en amerikansk sirkel 10,53% og i en europeisk sirkel 10,80%. Betalingen er 8 til 1.
  • For en bærebølgambling er en beredskap i en amerikansk sirkel 15,79% og i en europeisk sirkel er 16,20%. Betalingen er 5 til 1.
  • For et dusin gamble er en beredskap i en amerikansk sirkel 31,58% og i en europeisk sirkel 32,40%. Betalingen er 2 til 1.
  • For høye innsatser, lave spill, til og med spill, særegne spill, røde spill og svarte spill, er en beredskap i en amerikansk sirkel 46,37% og i en europeisk sirkel 48,60%. Betalingen er 1 til 1.
  • Det er en ekstra gamble på 5 serier som kan gjøres i en amerikansk sirkel der innsatser gjøres på et multiplum av 0, 00, 1, 2 og 3. Eventualiteten er 13,16% og en utbetaling er 6 til 1.
  • Som vi ser en beredskap er omvendt proporsjonal med utbetalinger. Noe mer risiko vi tar noe mer får vi betalt. Dette er noe som må huskes når du satser roulette. Å forstå en beredskap er noe man må gjøre innledningsvis siden dette er enkelt så fjernt som det dreier seg om en omlegging av roulette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *